Stil

Zolang vrijheid
niet vanzelf
spreekt
in een wereld
vol van haat
zolang ergens
op dit ogenblik
een oorlog
verdergaat
staan we stil
bij hen die vielen
bij het geweld
zijn we stil
voor onze kinderen
voor wie enkel
vrede telt

Tanja Helderman